top of page

Cookie- en privacyverklaring

Dit is mijn cookie- en privacyverklaring conform AVG. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Daarom heb ik deze tekst naar eer en geweten geschreven. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan a.u.b. weten. Met de invoering van de AVG  per 25 mei 2018 is de bescherming van privacygevoelige informatie stevig aangescherpt. Daarmee komt de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen.

 

Assen, 7 mei 2018

 

1.

Bedrijfsgegevens                                                                                                              

21MM
Zeemanstraat 2
9406BZ Assen

www.paulmeijer.nl
paul.meijer@gmail.com

KvK 55645577
 

2.

Ik ben zzp-er en doe oprecht niets geks met uw gegevens. Ik maak foto’s (en dus verwerk ik soms persoonsgegevens) en doe dat naar eer en geweten op een fatsoenlijke manier. Indien ik van mening ben dat het een bijzondere foto is, mooi, creatief of sprekend, plaats ik het ook in mijn portfolio op mijn websites dit ter promotie van mijn werk en bedrijf. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen. 

 

3.

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard. Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daarom vraagt.
 

4.

A.Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie.

B.Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 

C.De backup van foto’s in de cloud vindt plaats op flickr, een onderdeel van Smugmug. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

D.Het versturen van meerdere foto’s tegelijkertijd gaat meestal via Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 
 

5.

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.
 

6.

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins. 

Google analytics
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, maak ik gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. 

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Twitter: privacyverklaring en Instagram: privacyverklaring

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.
 

7.

Uw gegevens worden op goed beveiligde harde schijf en servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruik ik tweetraps authentificatie. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.
Mijn webprovider is Oni en heeft een privacybeleid opgesteld:  Privacy beleid. Datalekken worden door mij en hopelijk ook door u direct bij AP gemeld zodat uw privacy gewaarborgd is( Autoriteit Persoonsgegevens).

 

8.

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via paul.meijer@gmail.com
 

9.

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.
   

10.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page